Privacyverklaring

Je leest de privacyverklaring van Kristaalhelder. Kristaalhelder is een adviesbureau voor copywriting, taal- & teksttraining en marketing- & communicatieadvies. Onderaan de verklaring vind je de adres- en bedrijfsgegevens.

Waarom deze privacyverklaring?

Er zijn situaties waarin Kristaalhelder gegevens van jou en andere websitebezoekers verzamelt. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

Wat staat er in deze privacyverklaring?

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo
wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al
jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden
door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Waarom verzamelt Kristaalhelder gegevens?

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Kristaalhelder. Hieronder lees je daarover meer.

Het versturen van nieuwsbrieven

Kristaalhelder stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn soms commercieel en soms gericht op kennisdeling. Je voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de
website.

Contact opnemen

Jouw gegevens worden ook verzameld als jij contact opneemt met Kristaalhelder via de website. In dit formulier vraag ik alleen naar de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden,
zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en berichtinhoud.

Google Analytics

De website van Kristaalhelder verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan
informatie zoals de duur van je websitebezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.

Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden
aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtgevers.

Waar bewaart Kristaalhelder jouw gegevens?

De gegevens die Kristaalhelder ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

 1. Mailchimp
  De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de
  daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.
 2. Google
  De e-mail van Kristaalhelder wordt gehost bij Google. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende
  mails opgeslagen op de servers van Google.
 3. Amazon
  De website en back-ups van de website worden gehost bij Amazon. Gegevens die jij achterlaat op de website van Kristaalhelder zijn
  op de servers van Amazon opgeslagen.

Hoe lang bewaart Kristaalhelder jouw gegevens?

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Kristaalhelder, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

 1. Het versturen van nieuwsbrieven
  Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je
  namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar privacy@kristaalhelder.nl.
 2. Contact opnemen
  Op het moment dat je contact opneemt met Kristaalhelder via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.
 3. Analytics
  De gegevens die Analytics op de website verzamelt zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze
  gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

Hoe beveiligt Kristaalhelder jouw gegevens?

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.

De persoonsgegevens die door Kristaalhelder of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met
tweestapsverificatie.

De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL- certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Kristaalhelder prive is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

Wat zijn jouw rechten?

 1. Recht op inzage
  Je hebt het recht om altijd jouw gegevens op te vragen die bij Kristaalhelder vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Kristaalhelder. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.
 2. Recht op rectificatie
  Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Kristaalhelder. Je gegevens
  over de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.
 3. Recht op wissen van gegevens
  Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Kristaalhelder vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.
 4. Recht op het indienen van een klacht
  Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Kristaalhelder niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.
 5. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
  Wil jij niet dat Kristaalhelder jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.
  Het gebruik maken van deze rechten kan via privacy@kristaalhelder.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, idbewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

Wat zijn jouw plichten?

Kristaalhelder verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij
aan het aanbieden van diensten of producten van Kristaalhelder via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten.

Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd,
kan Kristaalhelder de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Kristaalhelder met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming
voor worden gevraagd.

Kristaalhelder behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Kristaalhelder dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten,
eigendom of veiligheid van Kristaalhelder te beschermen. Daarbij proberen wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Kristaalhelder is een eenmanszaak van Kristel Eshuis.

Kristaalhelder
Kristel Eshuis
Twaalf Apostelen 45
4005 GM Tiel
privacy@kristaalhelder.nl
KVK: 11070577